น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้นกำเนิดของน้ำตกอยู่ที่เขาพะเนินทุ่ง น้ำตกทอทิพย์ อยู่ห่างจากเขาพะเนินทุ่ง 15 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางเท้าเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ 4 กิโลเมตร มีความสูง 9 ชั้น ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่สวยที่สุด แต่ละชั้นสวยงามแปลกตา สภาพโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น

     อยู่ห่างจากยอดเขาพะเนินทุ่งประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจะเดินทางไปชมโดยทางรถยนต์ จุดเริ่มต้นของทางลงเขาสู่น้ำตกทอทิพย์อยู่บริเวณ กม. 36 สุดทางของเส้นทางสายวังวน-พะเนินทุ่ง เป็นทางดิ่งลงเขาตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร ตัวน้ำตกมีถึง 9 ชั้น สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นทางยาวตามความชันของพื้นที่ สามารถเดินเลาะข้างน้ำตกลงมาจนครบทุกชั้น ปลายทางของสายน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี

     ทั้งนี้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า ควรขอคำแนะนำและคนนำทางจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อน นอกจากนี้ รถยนต์ที่ใช้ต้องมีกำลังเครื่องดีเพราะเส้นทางผ่านหุบเขาลาดชันเครดิตรูปภาพ :

http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11918002/E11918002.html


น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  น้ําตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

Location Map

https://goo.gl/maps/y9QmALBeKmv