หาดแหลมหลวง

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

หาดแหลมหลวง

หาดแหลมหลวง

หาดแหลมหลวง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี แหลมหลวง เป็นแหลมเล็ก ๆ ยื่นลงไปในอ่าวทะเลไทย เป็นจุดที่เรียกว่า ทรายเม็ดแรกของทะเลอ่าวไทย เนื่องจากที่บริเวณปลายแหลมระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร เป็นจุดเริ่มต้นของหาดทรายริมฝั่งทะเลอ่าวไทย เพราะทะเลตั้งแต่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มาจนถึงเพชรบุรี จะเป็นทะเลโคลนทั้งหมด บริเวณแหลมผักเบี้ยเหมาะแก่การดูนกชายทะเล มีนกมากมายหลายชนิด อาทิ นกนางนวลแกลบธรรมดา นกตีนเทียน นกกระติ๊ดขี้หมู นกกาน้ำ ฯลฯ นอกจากเดินทางเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์แล้ว ก็สามารถเดินทางได้โดยทางเรือเช่นกัน ผู้ที่สนใจจะล่องเรือมาที่ปลายหาดที่เป็นที่ตั้งของทรายเม็ดแรก ก็สามารถลงเรือล่องตามคลองอีแอด ระยะทาง 5 กิโลเมตรจากท่าเทียบเรือแหลมผักเบี้ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้เห็นชีวิตสองฝั่งคลอง การล่องเรือจากคลองอีแอดต้องตรวจสอบระดับน้ำก่อนการเดินทาง เพราะจะมีเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง


เครดิตรูปภาพ : https://ssl.panoramio.com/user/8480125?with_photo_id=114332297


หาดแหลมหลวง  หาดแหลมหลวง  หาดแหลมหลวง  หาดแหลมหลวง  

Location Map

https://goo.gl/maps/qTu4J9UJgAA2