วัดกุฏิ

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดกุฏิ

วัดกุฏิ

วัดกุฏิ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วัดกุฏิ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นโบสถ์ไม้สัก ที่มีการแกะสลักพุทธชาดกไว้ภายนอกพระอุโบสถ น่าจะเป็นการใช้คติ การเขียนภาพภายนอกโบสถ์หรือสิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     โบสถ์ไม้สัก วัดกุฏิ เป็นพระอุโบสถหลังเก่า ที่พระครูเกษม สุตคุณ (หลวงพ่อชุ่ม) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 ผนังโบสถ์แกะสลักโดยรอบทั้งหมด(ประมาณ 20 แผง) แต่ละแผงแกะสลักเรื่องราวชาดกในตอนต่างๆ ได้แก่ มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ ทศชาติชาดก ตอนพระจันทกุมาร พระพรหมนาถ พระเตมีย์ใบ้ พระภูริทัต พระเนมิราช และสุวรรณสาม แล้วยังได้สลักเรื่องไซอิ๋วไว้ด้วย ส่วนหน้าบันด้านหน้าแกะสลักเป็นรูปเหรียญตรามงกุฎสมัยรัชกาลที่ 4 ด้านหลังแกะสลักเป็นรูปเหรียญตราในสมัยรัชกาลที่ 5

     เหตุที่เขียนกันภายนอกโดยเฉพาะบริเวณรอบโบสถ์หรือสิม น่าจะเป็นเพราะโบสถ์หรือสิมอีสานนี้มักจะมีขนาดเล็กตามสภาพของเศรษฐกิจท้องถิ่น และเพื่อใช้ให้เหมาะกับการทำสังฆกรรม ซึ่งใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้น ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในพระธรรมวินัย

     จากการที่โบสถ์หรือสิมมีขนาดเล็ก และใช้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้น การเขียนรูปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเล่าเรื่อง เพื่อการสั่งสอนพุทธศาสนิกชน จึงไม่สะดวกต่อการเข้าไปศึกษา ช่างศิลปินที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จึงมักเขียนภาพเทศนาคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาไว้รอบโบสถ์หรือสิม

     โดยเหตุที่เพชรบุรีเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของอยุธยา ที่มักจะมีการอพยพผู้คนในภาคต่างๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์มาอยู่อาศัย ซึ่งอิทธิพลความคิดนี้จึงปรากฏอยู่ที่วัดดังกล่าว และได้ทำ ให้พระอุโบสถไม้สัก วัดกุฏิ อ.เขาย้อย เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ากันได้งดงามและได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  

วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  

วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  

วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  

วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  วัดกุฏิ  

Location Map

https://goo.gl/maps/xBa8jnubVp92