ถ้ำเขาเตาหม้อ

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

ถ้ำเขาเตาหม้อ

ถ้ำเขาเตาหม้อ

ถ้ำเขาเตาหม้อ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ถ้ำเขาเตาหม้อ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีห้องโถงกว้าง 40,000 ตารางเมตร และมีถ้ำขนาดเล็ก แยกไปหลายถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม บางจุดมีน้ำหยดลงพื้นถ้ำตลอดเวลาเกิดเป็นหินงอก ภายในถ้ำยังมีค้างคาว แมลงต่างๆ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อีกแห่งหนึ่ง มีศาลาชมวิว 2 แห่ง และบันไดขึ้น - ลงถ้ำเขาเตาหม้อ ปัจจุบันนี้ ถ้ำเขาเตาหม้อ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. และมีการเก็บเงินรายได้ส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในอัตรา ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เด็ก (นิสิต นักศึกษา นักเรียน) ราคา 10 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท ชาวต่างชาติเด็ก ราคา 100 บาทเครดิตรูปภาพ :

http://www.dnp.go.th/petchburi/recom/KHAOKRAPOOK/KHAOKRAPOOK.html

http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2008/05/E6632468/E6632468.html


ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  

ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  

ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ  ถ้ำเขาเตาหม้อ   ถ้ำเขาเตาหม้อ  

Location Map

https://goo.gl/maps/fct4jivbKF32