หาดเจ้าสำราญ

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

หาดเจ้าสำราญ

หาดเจ้าสำราญ

หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรีเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของเพชรบุรี บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนปิกนิก อยู่ห่างจาก อ. เมือง ประมาณ 15 กม. ชายหาดมีความยาวประมาณ 4 กม. ไม่มีที่พักหรือร้านค้าขนาดใหญ่ จึงเป็นหาดที่สงบและสวยงาม เป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน กล่าวกันว่าในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ เคยเสด็จมาที่โตนดหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ หาดเจ้าสำราญและทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้ มาก ประทับแรมอยู่หลายคืน.

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นหลังหนึ่งที่ชายทะเล ต. บางทะลุ เมื่อ พ.ศ. 2461 เรียกค่ายหลวงบางทะลุ เนื่องจากแพทย์หลวงประจำพระองค์แนะนำว่าควรเสด็จไปประทับรักษาพระองค์จาก โรครูมาติซั่มในที่มีอากาศแห้ง อบอุ่น เช่น ชายทะเล กระทรวงทหารเรือจึงสำรวจชาย ทะเลเพชรบุรี และพบว่าบริเวณนี้มีหาดทรายดีพอสมควร มีลม และ ไอโอดีนสูงกว่าที่อื่นต่อมาพระองค์พระราชทานนามค่ายหลวงแห่งนี้เสียใหม่ว่า ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ และเสด็จแปรพระราชฐานมาทรงพักผ่อน เป็นการส่วนพระองค์ ณ ค่ายหลวงแห่งนี้ถึงห้าครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2461-2466 ก่อนที่จะย้ายพระราชฐานไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เนื่องจากที่นี่มีปัญหาขาดแคลนน้ำจืด การเดินทางไม่สะดวกและมีแมลงวันหัวเขียวชุกชุม ปัจจุบันไม่มีร่องรอยใด ๆ หลงเหลือให้รู้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นค่ายหลวงมาก่อนเลย.


หาดเจ้าสำราญ  หาดเจ้าสำราญ  หาดเจ้าสำราญ  หาดเจ้าสำราญ  

Location Map

https://goo.gl/maps/bUp7RrRQnUC2