หาดชะอำ

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

หาดชะอำ

หาดชะอำ

หาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หาดชะอำ เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

 หาดชะอำ อยู่ห่างจากตัวเมือง 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี ชะอำได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และยกฐานะเป็นอำเภอจนปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนการรถไฟพิเศษนำ เที่ยวกรุงเทพฯ-ชะอำ ทุกวันหยุด รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020

     เครดิตรูปภาพ :

https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองชะอำ-จังหวัดเพชรบุรี-365468416823260/?fref=ts


หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  

หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  

หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ 

หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ 

หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ  หาดชะอำ 

Location Map

https://goo.gl/maps/5BeegBeybQw