วัดพระพุทธไสยาสน์

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์ เป็นวัดเก่าแก่สมัย อยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซึ่งเป็น พระนอนที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ (ยาว 21 วา 1 ศอก 7 นิ้ว) ก่อด้วยอิฐ ลงรักปิดทอง เชื่อว่าเป็นฝีมือสกุลช่างสมัยอยุธยา องค์พระยื่นออกมาจากหินภูเขา ที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งวัด ๆ นี้พระวิหารมีผนังเพียง 3 ด้านเท่านั้น เพราะอยู่ติดกับเขาวัง ผนังอีกด้านจึงเป็นส่วนของภูเขา ที่องค์พระเศียรทั้งหมดหุ้มทองแวววาว มีลักษณะ สมส่วนทั้งองค์ วัดนี้มีถนนจากพระราชฐานบนเขาวังก่อด้วยอิฐลาดปูน และกำแพง กั้นริมถนนจนกระทั่งลงบันไดไปพระวิหารพระพุทธไสยาสน์โดยสะดวก.