พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน

พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน

พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน

พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน เป็น พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นที่บ้านปืนเมื่อ พ.ศ.2453 ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "วังบ้านปืน" เป็นอาคารที่มีความงามทางด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งตกแต่งภายในเป็นแบบยุโรป ขณะนี้อยู่ในความดูแลและตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดทหารบกเพชรบุรี สามารถเข้าชมได้ทุกวันใน เวลาราชการ .พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน มีที่ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี พระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับ ประทับแรมในฤดูฝน

พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน  พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน  พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน  พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน