ชะอำ & หัวหิน : Review แบ่งกันชมภาพสวย

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | Share

ล่องน้ำเพชร แวะสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง เที่ยววัด

"ชมพู่เพชรสายรุ้ง" ว่า ชมพู่เพชรสายรุ้งเป็นไม้ผลที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณ 176 ปีที่แล้ว

แต่เดิมชมพู่เพชรสายรุ้งมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ชมพู่เขียวเสวย ชมพู่สายน้ำผึ้ง แต่ปัจจุบันนิยมเรียกชมพู่เพชรสายรุ้งเพื่อเจาะจงลงไปว่าเป็นพันธุ์ใหม่ เพราะปัจจุบันนิยมตั้งชื่อพันธุ์ชมพู่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพชร เช่น เพชรสุวรรณ เพชรจินดา เพชรทูลเกล้า ทำให้ผู้บริโภคสับสนไม่รู้ว่าชมพู่เพชรสายรุ้งแท้ๆ เป็นอย่างไร

ชมพู่เพชรสายรุ้งมีรสหวานกรอบ ราคาค่อนข้างแพง 60-100 บาทต่อกิโลกรัม เพราะต้องทะนุถนอมทุกขั้นตอนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค เช่น ต้องทำนั่งร้านและห่อกระดาษป้องกันแมลงตั้งแต่ผลยังเล็กซึ่งช่วยให้บริโภคปลอดภัยมากขึ้น เพราะไม่ได้รับสารเคมีมากเกินไป

ตามประวัติเล่ากันว่าผู้ที่นำชมพู่เพชรสายรุ้งมาปลูกเป็นคนแรก คือ พระครูญาณวิมล (หลวงพ่อพ่วง) เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ของวัดศาลาเขื่อน (ต่อมาได้สมณศักดิ์เป็นพระครูญาณเพชรรัตน์) เมื่อปีพ.ศ.2375 หลวงพ่อพ่วงเดินทางไปศึกษาพระธรรมที่วัดราชาธิวาส ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ก่อนเดินทางกลับจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นชมพู่ 1 ต้น เป็นต้นที่ตอนจากต้นที่ปลูกอยู่ที่วังที่ประทับ หลวงพ่อจึงนำมาปลูกที่หน้าวัดศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในปี 2378 เมื่อต้นชมพู่เจริญเติบโตขึ้นหลวงพ่อก่ออิฐโบกปูนล้อมรอบต้นชมพู่ไว้ ทำให้การถ่ายเทอากาศไม่สะดวกและการขยายตัวทางด้านข้างของต้นชมพู่ถูกจำกัด ในที่สุดต้นชมพู่นี้ตายลงเมื่อปี 2530 รวมอายุได้ 152 ปี

ผู้คนที่ได้ชิมชมพู่ชนิดนี้ต่างติดใจและมาขอตอนกิ่งต้นนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้ชมพู่ต้นนี้ขยายพันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการนำไปปลูกเกือบทั่วประเทศ แต่คุณภาพยังสู้ที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้

วันที่ 26 มกราคม ได้ไปเที่ยว เล่าเรืองเมืองเพชรบุรี อีกครั้ง ขอพาไปล่อง น้ำเพชร กันครับ

เป็นโครงการนำร่อง ททท เพชรบุรี ขอบคุณ ททท ภาคกลาง

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:24

# ความคิดเห็นที่ : 1

แล้วเราก็ตัดมาที่ ท่าน้ำ บริเวณหลัง วัดพลับพลาไชย

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:15

# ความคิดเห็นที่ : 2

ตั้งอยู่บนถนนดำเนินเกษม ใกล้กับวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีงานศิลปะแกะสลักฝีมือช่างเพชรบุรีแบบดั้งเดิม และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 100 ปีมาแล้ว ผู้ที่ต้องการเข้าชมพระอุโบสถ และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่สามารถติดต่อขอกุญแจพระวิหารได้ที่เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:16

# ความคิดเห็นที่ : 3

ทางลงเรือ ครับ งานเพชรบุรีจัง มีวันที่ 27 พอดี แต่เราไปตอนเช้า งานมี บ่ายๆ ไปเรือยๆ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:17

# ความคิดเห็นที่ : 4

ไปลงเรือกันครับ ที่งานวันนี้ มีล่องเรือแม่น้ำเพชร ไปเที่ยววัด และปลายทาง เป็นสวน ชมพู่ นั้นเอง

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:17

# ความคิดเห็นที่ : 5

น้ำใส มากๆๆ ครับ แม่น้ำเพชร

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:17

# ความคิดเห็นที่ : 6

ออกเดินทางคับ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:18

# ความคิดเห็นที่ : 7

ล่องเรือ ใช้เวลา ประมาณชัวโมงกว่าๆๆ ต่อรอบคับ
วัดแรก คือวัดชมพูพน

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:18

# ความคิดเห็นที่ : 8

วัดชมพูพน ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจรดกรมสรรพสามิตจังหวัด ทิศใต้จรดที่อยู่ชุมชนหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจรดถนนเพชรบุรี – บ้านแหลม ทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเพชรบุรี อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2465 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2533 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2544 เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2438 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอระฆังและโรงครัว ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” อีก 1 องค์ วัดชมพูพน ตั้งเมื่อพ.ศ. 2309 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สมัยโบราณวันชมพูพน ชื่อว่า วัดประชุมพล ต่อมามีการปลูกชมพู่กันมาก จึงเปลี่ยนและเพี้ยนไปเป็นวัดชมพูพนจนถึงปัจจุบัน

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:19

# ความคิดเห็นที่ : 9

โบสถ มหาอุด

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:19

# ความคิดเห็นที่ : 10

ลวดลายสวยงาม

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:19

# ความคิดเห็นที่ : 11

ลงเรือไปกันต่อคับ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:20

# ความคิดเห็นที่ : 12

ทิวทัศน์ข้างทาง แดดร้อนมากก

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:20

# ความคิดเห็นที่ : 13

สองข้างทางเราจะเห้นแต่ ห้าง แบบนี้คับ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:20

# ความคิดเห็นที่ : 14

ไปวัดบันไดทอง

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:21

# ความคิดเห็นที่ : 15

หอพระไตรปิฎก

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:21

# ความคิดเห็นที่ : 16

ไปกันต่อครับ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:21

# ความคิดเห็นที่ : 17

ไปเป้าหมายหลัก ขอผมวันนี้คับ สวนชมพู่

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:22

# ความคิดเห็นที่ : 18

มีผุกโบว์แดง ที่ต้นด้วย ทำไมครับ
ได้คำตอบมาว่า ต้นไหน ให้ผลผลิตดีก็จะผูก รับขวัญ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:23

# ความคิดเห็นที่ : 19

ได้เวลากลับละคับ

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:23

# ความคิดเห็นที่ : 20

เสียดายไม่ได้อยุ่ถึงเย็นคับ มีงานเพชรบุรีจัง น่าเดินคับ
คนเมืองนี้น่ารักมาก ออกไปพุดคุย แล้วจะรุ้ ว่า คนไทยน่ารักมาก
ออกไปกอดเมืองไทย

ขอบคุณ ททท เพชรบุรี เจ้าบ้านที่น่ารัก และ ททท.ภาคกลาง

Author: yaipearn , Posted: 2013-02-06, 10:24

chaam

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสไอคอน :

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)